ITEM METADATA RECORD
Title: Boekbespreking: Talent voor morgen
Authors: Kyndt, Eva
Issue Date: 2010
Series Title: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs vol:28 issue:4 pages:260-263
Abstract: Boekbespreking: Talent voor morgen: Ontwikkeling van talent in het Hoger Onderwijs
Redactie: Pierre van Eijl, Albert Piot & Marca Wolfensberger
ISBN:978-90-01-79789-8

‘Talent voor morgen’ gaat uitgebreid in op hoe honoursprogramma’s in het hoger onderwijs vorm krijgen en waarvoor ze kunnen dienen. Het boek kan als leidraad worden gezien voor docenten, onderwijskundig adviseurs, curriculum ontwerpers en beleidsmakers van instellingen voor hoger onderwijs die geïnteresseerd zijn in het opzetten van honoursprogramma’s binnen hun instelling. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden biedt dit boek verschillende handvaten om dit proces aan te vatten.
ISSN: 0168-1095
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.