ITEM METADATA RECORD
Title: Betaalbaarheid van het wonen. Gebruikskosten in Vlaanderen en Nederland
Authors: Haffner, Marietta ×
Heylen, Kristof #
Issue Date: 2009
Publisher: Garant
Series Title: Ruimte & Maatschappij vol:1 issue:1 pages:27-48
Abstract: In deze bijdrage worden de recentste gegevens over langetermijnbetaalbaarheid in twee ‘landen’, Vlaanderen en Nederland, van 2005/6 weergegeven. Het gebruikskostenconcept voor wonen staat centraal. Aangegeven wordt wat het gebruikskostenconcept in theorie en in de praktijk kan betekenen om de betaalbaarheid van het wonen van huishoudens in beeld te brengen. Om het concept van de gebruikskosten een plaats te geven, wordt het op conceptueel niveau vergeleken met het concept woonuitgaven.

De uitkomsten tonen dat de interestkosten op eigen geld en hypothecaire lening, samen met de geschatte prijsstijging van huizen, grotendeels het niveau bepalen van de langetermijnbetaalbaarheid in Vlaanderen en Nederland. Voor beide ‘landen’ ziet men dat voor elk quintiel van equivalent besteedbare huishoudinkomens, de geschatte waardeverandering van de woningen de andere kostcomponenten overtreft. De gebruikskosten zijn dan negatief waardoor het wonen in de eigen woning een rendement oplevert. Dit staat in tegenstelling tot de huursector waar de huishoudens, die doorgaans over een lager inkomen beschikken, met kosten –de huur– te maken krijgen.
ISSN: 2032-8427
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.