ITEM METADATA RECORD
Title: Inkomensongelijkheid en woonuitgaven in Vlaanderen en Nederland
Authors: Heylen, Kristof ×
Haffner, Marietta #
Issue Date: 2009
Series Title: Tijdschrift voor Sociologie vol:30 issue:2 pages:143-175
Abstract: In deze studie brengen we de invloed van de woonsituatie op de inkomensongelijkheid in beeld, voor zowel Vlaanderen als Nederland anno 2005/6. We analyseren de inkomensongelijkheid aan de hand van het besteedbare huishoudinkomen voor en na de woonuitgaven.
De belangrijkste vaststelling is dat de inkomensongelijkheid in beide ‘landen’ aanzienlijk toeneemt wanneer we het equivalent besteedbaar inkomen corrigeren voor de uitgaven aan wonen.
Wat de subsidiemechanismen betreft, valt de rol van het uitgebreide huursubsidiesysteem in Nederland op. De huursubsidie komt voornamelijk toe aan de lagere inkomens op de huurmarkt, en zorgt er voor dat de ongelijkheidstoename met de stap naar resterend inkomen beperkt blijft voor de huursector in Nederland in vergelijking met Vlaanderen.
Het fiscale voordeel bij een hypothecaire lening komt daarentegen in beide ‘landen’ – door kenmerken van het fiscale aftreksysteem - eerder toe aan de hogere inkomens onder de eigenaars met hypotheek en heeft een versterkend effect op de algemene inkomensongelijkheid.
ISSN: 0777-883X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.