ITEM METADATA RECORD
Title: Wie bereikt het sociaal-cultureel volwassenenwerk (niet)?
Authors: Vandenbroucke, Anneloes ×
Vermeersch, Lode #
Issue Date: Aug-2010
Publisher: SoCiuS vzw
Series Title: Wisselwerk vol:7 issue:3 pages:18-22
Abstract: Wie neemt deel aan het sociaal-cultureel werk voor volwassenen? Het is een vraag die praktijkwerkers uit de sector wel min of meer kunnen beantwoorden. Zij komen dagelijks in contact met “hun” deelnemers, leden, geïnteresseerden, bestuurders, … Op diezelfde vraag een systematisch antwoord voor de gehele sector formuleren, was tot nu toe niet mogelijk. Daarom bracht het HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (K.U.Leuven), in opdracht van SoCiuS en met de steun van de Vlaamse overheid, het profiel van de deelnemers aan sociaal-cultureel volwassenenwerk in kaart. Dit gebeurde aan de hand van een schriftelijke bevraging van een representatieve groep van 1.500 deelnemers.
ISSN: 1780-3578
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.