ITEM METADATA RECORD
Title: Leervermogen als metacompetentie: Ontwikkelbaarheid en loopbaanuitkomsten
Authors: Dries, Nicky ×
Vantilborgh, T.
Pepermans, R.
Venneman, L. #
Issue Date: Nov-2008
Publisher: Uitgeverij Lemma BV
Series Title: Gedrag en Organisatie vol:21 issue:4 pages:265-385
Abstract: De huidige studie, waarin leidinggevenden werknemers die aan hen rapporteren beoordeelden, focuste zich op de volgende twee onderzoeksvragen: (1) is leervermogen ontwikkelbaar; en (2) op welke manier manifesteert leervermogen zich op de werkvloer en in de loopbaan? Wat betreft de eerste onderzoeksvraag vonden we geen effect van leeftijd en werkervaring op leervermogen; we vonden echter wel verbanden met loopbaanvariëteit en opleidingsniveau. Met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag zagen we onze hypothesen grotendeels bevestigd. Leervermogen bleek een significante voorspeller te zijn van on-the-job leren en prestatiebeoordelingsscore. Wat betreft de loopbaanuitkomst aantal ontvangen promoties, daarentegen, vonden wij geen volledige bevestiging van de gehypotheseerde verbanden met leervermogen. Uit de data bleek eveneens dat de loopbaanvariëteit van de beoordeelde werknemers eerder laag was, wat impliceert dat hun motivatie om actief op zoek
te gaan naar leerervaringen buiten bepaalde geografische, organisationele en functionele grenzen laag was, ongeacht hun leervermogen, en dat het ideaaltype van de flexibele,
“boundaryless” loopbaan dus nog geen alomtegenwoordige realiteit is.
ISSN: 0921-5077
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2017-01-23 - httpslirias.kuleuven.behandle123456789 282852.pdf Published 516KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science