ITEM METADATA RECORD
Title: De diversiteit van de lokale arbeidsmarkten in Vlaanderen in kaart
Authors: Vanderbiesen, Wouter ×
Sels, Luc #
Issue Date: 2010
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:3/2010 pages:82-92
Abstract: Het socio-economische beleid wordt vooral uitgetekend op Europees, federaal en Vlaams niveau. Om de doeltreffendheid te vergroten, moet dit beleid op decentrale bestuursniveaus - we denken aan de Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV's)
en het beleid van steden en gemeenten - aangepast worden aan
de specifieke kenmerken, kansen en risico's van de lokale arbeidsmarkt. Kennis van de eigenheid van de lokale arbeidsmarkt is daarbij van cruciaal belang. In deze bijdrage brengen we daarom de specificiteiten van de arbeidsmarkt van onze steden en gemeenten in kaart. Daarbij zal ook de grote subregionale diversiteit achterde Vlaamse arbeidsmarktcijfers tot uiting komen. Om voldoende overzicht te bewaren, maken we gebruik van clusteranalyses.
Gemeenten met gelijkaardige arbeidsmarktkenmerken worden daarbij gegroepeerd en vervolgens gepositioneerd op de kaart van Vlaanderen. Hiervoor doen we onder meer beroep op
de Vlaamse Arbeidsrekening, uitgewerkt door het Steunpunt W SE in samenwerking met het Departement WSE. We schatten eerst de globale arbeidsmarktprestaties van de Vlaamse gemeenten in op basis van de belangrijkste werkzaamheids- en werkloosheidsindicatoren. Vervolgens kijken we naar de verschillen in 'spanning' op de lokale arbeidsmarkten. We sluiten af met een evaluatie van de impact van de crisis op de lokale arbeidsmarkten.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2010-11-17 - p82-92.pdf Published 810KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.