ITEM METADATA RECORD
Title: De toekomstige werkzaamheid van 55-plussers
Other Titles: WSE Report 3/2010
Authors: Sels, Luc ×
Herremans, Wim #
Issue Date: 2010
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:3/2010 pages:123-130
Abstract: In de aanloop naar de verkiezingen van 13 juni 2010 stond de relatie tussen het eindeloopbaandebat en het pensioendossier (eindelijk) heel centraal. In zo wat alle Vlaamse partijprogramma's werd gepleit voor langer werken, een hogere werkzaamheid van 55-plussers en betere waarborgen voor de blijvende betaalbaarheid van de pensioenen. Opvallend vaak werd gepleit voor een verstrenging van de vervroegde uittrederegelingen, voor de idee van een pensioenloopbaan van bijvoorbeeld 45 jaar of voor de uitbreiding van de tweede pijler. Tegelijk werd heel wat politieke voorzichtigheid ingebouwd, al hanteerde de ene politieke partij de handrem al wat vlotter dan de andere. Zo stonden de term en gefaseerd en geleidelijk centraal in voorstellen tot verstrenging van vervroegde uittrede. In voorstellen tot hervorming van het pensioenstelsel werd regelmatig gesteld dat de invoering van een pensioenloopbaan mag, maar dat het behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 moet. Ook over een verstrengde aanpak van de gelijkgestelde periodes werden hier en daar ballonnetjes opgelaten, maar veel hoogte kregen ze niet. In debatten ging het al snel over het (in om vang te verwaarlozen) wereldreistijdskrediet
of het algemene principe dat 'werken' altijd meer moet
lonen dan 'niet werken'.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2010-11-17 - p123-130.pdfWSE Report 3/2010 Published 226KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.