ITEM METADATA RECORD
Title: Vlaanderen en het vernieuwde Nederlandse accreditatiestelsel
Other Titles: Gelijk en toch anders
Authors: Van Avermaet, Eddy # ×
Issue Date: 2010
Series Title: Thema: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management vol:17 issue:3 pages:27-30
Abstract: De oprichting van de NVAO luidde een tijdperk in waarin Nederland en Vlaanderen een gemeenschappelijk
kwaliteitszorgsysteem met accreditatie van opleidingen tot stand brachten. In Nederland ligt de eerste accreditatieronde achter de rug en wordt vanaf dit jaar gestart met een vernieuwd accreditatiesysteem. In Vlaanderen loopt de eerste ronde nog tot het einde van het academiejaar 2012-2013. Pas dan treedt een vernieuwd systeem in werking.
Vlaanderen heeft zich bezonnen over de mate waarin het meegaat met het nieuwe Nederlandse model. Op geen enkel
moment heeft iemand zich daarbij afgevraagd of onze wegen nu moesten scheiden. Vlaanderen blijft een loyale partner
in het ondertussen flink uitgebouwde partnerschap met Nederland. En toch zal Vlaanderen eigen accenten leggen.
Dit artikel wil, tegen een achtergrond van grote gemeenschappelijkheid, toelichting geven op de voornaamste punten waarop het vernieuwde model in Vlaanderen anders zal zijn dan in Nederland.
ISSN: 1380-7110
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.