ITEM METADATA RECORD
Title: Taalgebruik in Brusselse arbeidsgeschillen: Grondwettelijk Hof kiest voor pragmatisme
Authors: Vandeputte, Wim # ×
Issue Date: 27-Oct-2010
Publisher: Kluwer Rechtswetenschappen
Series Title: De Juristenkrant issue:216 pages:20-20
Abstract: Wanneer een in Brussel tewerkgestelde werknemer zijn werkgever voor de arbeidsrechtbank wil dagen en de maatschappelijke zetel van de werkgever gelegen is in het Nederlandse taalgebied, kan men het deze werknemer niet kwalijk nemen dat hij de gedinginleidende akte opstelt in het Frans wanneer dit de taal van de sociale betrekkingen tussen de werknemer en de werkgever is. Deze vaststelling dringt zich op na een arrest van 16 september 2010 van het Belgisch Grondwettelijk Hof.
ISSN: 1374-3538
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Labour Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.