ITEM METADATA RECORD
Title: Minder zware EU-boetes voor arme kartelzondaars
Authors: Franssen, Vanessa # ×
Issue Date: Sep-2010
Publisher: Kluwer Rechtswetenschappen
Series Title: De Juristenkrant issue:214 pages:2-2
Abstract: Dit artikel bericht over de eerste toepassing van het draagkrachtbeginsel in het Europees mededingingsrecht. In enkele recente kartelbeslissingen kregen ondernemingen met een beperkte financiële draagkracht een aanzienlijk lagere boete van de Europese Commissie.
ISSN: 1374-3538
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.