ITEM METADATA RECORD
Title: Empowerment en maatschappelijke kwetsbaarheid
Authors: Van Regenmortel, Tine
Issue Date: 2010
Publisher: Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (PRVMZ)
Host Document: De Gezondheidsagenda voor de Toekomst edition:first pages:130-143
Article number: 9
Abstract: In dit theoretisch gericht hoofdstuk schetsen we de relatie tussen het paradigma (dit staat voor een denk- én handelingskader) van empowerment en het theoretisch kader van maatschappelijke kwetsbaarheid (Vettenburg, 1988; Vettenburg & Walgrave, 2002; Vettenburg & Walgrave, 2009). Naast een duiding van empowerment komen zowel gelijkenissen als verschilpunten tussen beide kaders aan bod. Andere theoretische kaders die tevens gelieerd zijn aan empowerment vallen buiten de beschouwing van dit hoofdstuk.
ISBN: 978 90 79463 03 9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration (-)
Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.