ITEM METADATA RECORD
Title: Van kapittelkerk tot priorijkerk: De romaanse Sint-Hilariuskerk van Bierbeek in nieuw perspectief naar aanleiding van de dendrochronologische datering van de sporenkap (prov. Vlaams-Brabant)
Authors: Coomans, Thomas # ×
Issue Date: 2010
Series Title: Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen vol:6 pages:69-98
ISSN: 1783-6425
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Department of Architecture - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
2010-Bierbeek Relicta6.pdf Published 4852KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.