ITEM METADATA RECORD
Title: Simulatie en aggravatie - "Malingering and exaggeration"
Authors: De Smet, Luc ×
Degreef, Ilse
Van Meir, Nathalie #
Issue Date: 2010
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Ortho-Rheumato vol:8 issue:4 pages:168-172
Abstract: In tegenstelling tot de curatieve geneeskunde wordt men in de verzekeringsgeneeskunde vaak geconfronteerd met overdrijving, simulatie en zelfs autogeïnduceerde pathologie.
Bij aggravatie zal de patiënt zijn klachten expressiever brengen dan ze werkelijk zijn, bij simulatie veinst hij pathologie en bij automutilatie zal hij zelf schade toebrengen aan zijn lichaam. In de Angelsaksische literatuur maakt men dan weer gewag van ‘malingering’. Ook het zogenaamde münchhausensyndroom bestaat uit simuleren van pathologie. Die simulatie gaat soms zo ver dat de patiënt overbodige behandelingen laat uitvoeren.
ISSN: 1379-8928
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.