ITEM METADATA RECORD
Title: Het voorkomen van afzondering en/of fixatie op psychiatrische afdelingen voor kinderen en adolescenten: een literatuurstudie
Authors: Dirix, N ×
De Hert, Marc #
Issue Date: Apr-2011
Publisher: Broeders van Liefde
Series Title: Psychiatrie en Verpleging vol:87 issue:2 pages:77-90
ISSN: 0777-6535
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:University Centre Sint Jozef (-)
Research Group Psychiatry (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
dirix de hert Afzondering en of fixatie psy vp 2011.pdf Published 285KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.