ITEM METADATA RECORD
Title: Activering via verplichte outplacement: een moeizaam begin
Authors: De Cuyper, Peter ×
Peeters, Anneleen #
Issue Date: 2009
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:18 issue:3-4 pages:58-62
Abstract: Outplacement werd in Vlaanderen lange tijd ingezet als luxe-instrument voor ontslagen kaderleden (cao 51). Onder invloed van de werkgelegenheidsconferentie van oktober 2003 en het Generatiepact (2006) wordt zowel op federaal als op Vlaams vlak outplacement meer en meer beschouwd als een activeringsinstrument om te vermijden dat ontslagen (oudere) werknemers systematisch inactief worden. Dit leidde eind 2007 tot de verplichting voor elke werkgever om een outplacementbegeleiding aan te bieden aan elke ontslagen 45-plusser. Via dit onderzoek gingen we de impact van de activerende regelgeving na op het functioneren van de outplacementmarkt en de inhoud en resultaten van outplacement.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Labour Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.