ITEM METADATA RECORD
Title: Creatief werven: vernieuwende praktijken om knelpunten op de arbeidsmarkt te vermijden en op te lossen
Authors: De Cuyper, Peter ×
Lamberts, Miet #
Issue Date: 2008
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:18 issue:2 pages:110-114
Abstract: De spanning op de Vlaamse arbeidsmarkt neemt toe: sinds enkele jaren kent Vlaanderen een werkgelegenheidsgroei en daalt de werkloosheid. Steeds meer bedrijven en sectoren signaleren een groeiend aantal knelpuntvacatures: er wordt zelfs gesproken van een knelpunteconomie. Een bijkomend probleem volgens bedrijven is dat de tekorten zich steeds vaker als acute problemen manifesteren. Via het reguliere instrumentarium blijkt het niet evident deze knelpunten in te vullen. In dit onderzoek brachten we innovatieve strategieën in kaart om acute knelpuntvacatures te remediëren.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Labour Market
Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.