ITEM METADATA RECORD
Title: Bouwpool Antwerpen: sectorale werkzoekendenwerking als antwoord op knelpuntberoepen
Authors: De Cuyper, Peter # ×
Issue Date: 2006
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:16 issue:4 pages:132-139
Abstract: Ondanks het ruime aanbod van werkzoekenden op de arbeidsmarkt is er in Vlaanderen sprake van een omvangrijk aantal knelpuntberoepen: beroepen die moeilijker en trager ingevuld raken dan andere beroepen. Dit is zeker het geval in de bouwsector waar naar schatting 20% van de vacatures niet wordt ingevuld. Deze paradox stelt zich zeer scherp in de stad Antwerpen. De werkloosheidsgraad is er dubbel zo hoog als in Vlaanderen en heeft een uitgesproken karakter met een hoge aanwezigheid van laaggeschoolden en niet-Europese migranten. Om deze knelpunten te remediëren, sloegen de stad Antwerpen en de lokale Bouwsector de handen in elkaar en richtten in 2000 ‘Bouwpool Antwerpen’ op. Dit samenwerkingsverband tussen de stad Antwerpen en de lokale bouwsector heeft als doel kansengroepen en moeilijk invulbare vacatures te matchen. Biedt dit concept nu daadwerkelijk een meerwaarde ten aanzien van het bestaande bemiddelingsaanbod en helpt het aldus het allocatieprobleem oplossen? Deze vragen stonden centraal in een onderzoek in opdracht van de stad Antwerpen.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.