ITEM METADATA RECORD
Title: De trajectwerking in Vlaanderen: werkzoekenden aan het woord
Authors: De Cuyper, Peter # ×
Issue Date: 2004
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:14 issue:3 pages:152-156
Abstract: Dit onderzoek vormt het tweede luik van de evaluatie van de VDAB-trajectwerking. Het eerste luik had tot doel meer inzicht te verschaffen vanuit consulentenperspectief.1 De trajectwerking is echter geen doel op zich, maar ontleent haar bestaansreden aan de doelgroep van het beleid, namelijk de werkzoekenden. In de evaluatie van de individuele trajectwerking kan het perspectief van de werkzoekende dan ook niet ontbreken. Daarom peilden we in dit deelonderzoek bij 633 werkzoekenden naar hun waardering over de kwaliteit van de trajectwerking.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.