ITEM METADATA RECORD
Title: De trajectwerking in Vlaanderen: de black box geopend
Authors: De Cuyper, Peter # ×
Issue Date: 2004
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:14 issue:3 pages:148-151
Abstract: De VDAB-trajectwerking is een belangrijke component van het actief arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen en bereikt een steeds grotere groep werkzoekenden: van 59 500 werkzoekenden in 1999 tot 89 000 in 2003. Deze cijfers ondersteunen de opvatting dat de trajectwerking succesrijk is. Dit VIONA evaluatieonderzoek keek achter de cijfers en evalueert vanuit uitvoerdersperspectief de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de trajectwerking op de werkvloer.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
3-2004-De trajectwerking in Vlaanderen...de black box geopend[1].pdf Published 84KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.