ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe aanvaardbaar is extreem-rechts?
Authors: Billiet, Jaak ×
Brems, Eva
Decoster, André
De Witte, Hans
Fijnaut, Cyriel
Foqué, René
Laermans, Rudi
Martens, Albert
Pattyn, Bart
Pollefeyt, B
Verbeeck, Georgi
Vos, Lodewijk
Nys, Herman
Vandemeulebroecke, Godelieve
Swyngedouw, Marc
Vandevelde, Toon #
Issue Date: 1999
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:9 issue:2 pages:87-90
Abstract: Het is één van de taken van het Overlegcentrum voor Ethiek de interdisciplinaire dialoog over ethisch-maatschappelijk relevante onderwerpen tussen academici die vanuit verschillende disciplines komen, te stimuleren. Voorliggende tekst is het resultaat van een dergelijk `overleg'. Professoren en wetenschappelijke medewerkers van de KU Leuven gingen samen aan tafel zitten om na te denken over de betekenis van extreem-rechts in onze samenleving. Deze tekst verscheen reeds eerder als opiniestuk in De Standaard.
Na de verkiezingen van november 1991 werd geschokt gereageerd. De doorbraak van het Vlaams Blok werd immers beschouwd als een heropleving van een extreem-rechtse strekking waarvan men had gehoopt definitief afscheid te hebben genomen. In 1991 haalde het Vlaams Blok in Vlaanderen 10,3% van de stemmen. Zondag 13 juni was dat 15%. Toch lijkt men nu minder ontdaan te reageren dan in 1991. De aandacht wordt immers afgeleid door de spectaculaire terugval van de regeringspartijen. Daarenboven heeft het `falen' van de Vlaams Blok strategie in Brussel en de forse stemmenwinst van de groene partijen de confrontatie met het succes van extreem-rechts minder bitter gemaakt. Zijn er echter redenen om nu minder ongerust te zijn dan in 1991?
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous
Modernity & Society 1800-2000, Leuven
Interfaculty Centre for Biomedial Ethics and Law
European Centre for Ethics
Research Center of Public Economics, Leuven
Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)
Centre Woman and Education (-)
Centre for Sociological Research
Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Hoeaanvaardbaar.pdf Published 98KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.