ITEM METADATA RECORD
Title: Van 'cité martyre' naar 'stad der bloemen'. Stadsnatuurbeleid in Leuven tijdens het interbellum
Authors: van de Maele, Jens # ×
Issue Date: Dec-2010
Publisher: Uitgeverij Verloren
Series Title: Stadsgeschiedenis vol:5 issue:2 pages:169-188
Abstract: De eerste openbare stedelijke groenzones (parken, squares, etc.) werden niet aangelegd voor de sociaal lagere bevolkingsgroepen: tot op zekere hoogte waren het ‘exclusieve’ ruimten, afgestemd op gebruik door de burgerij. In de internationale literatuur wordt erop gewezen dat stadsbesturen rond 1900 steeds meer aandacht kregen voor hun arbeidersbevolking, waardoor de stedelijke groenzones ‘inclusiever’ werden: er werden speciale voorzieningen aangelegd voor arbeiderskinderen (zoals speeltuinen), arbeiderswijken werden voorzien van parkjes, etc. Dit artikel biedt een analyse van het stadsnatuurbeleid van de provinciestad Leuven (Vlaams-Brabant), en toont aan dat de overgang van het exclusieve naar het inclusieve paradigma niet absoluut hoefde te zijn: ‘exlusivistische’ opvattingen over openbare groenzones konden zelfs na de Eerste Wereldoorlog nog werkzaam zijn, en bovendien kon de implementatie van het ‘inclusieve’ paradigma leiden tot politieke dissensus.
ISSN: 1872-0676
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.