ITEM METADATA RECORD
Title: Een kritische analyse van de wet marktpraktijken en consumentenbescherming
Authors: Keirsbilck, Bert
Stuyck, Jules # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge issue:8 pages:703-744
Abstract: De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna: ‘WMPC’) moderniseert en
coördineert het Belgisch handelspraktijken- en consumentencontractenrecht. Opzet van dit artikel is (i) de structuur en de bepalingen van de wet kritisch te analyseren; (ii) incorrecte omzettingen van richtlijn 2005/29/EG te identificeren en de praktische juridische gevolgen hiervan te schetsen; (iii) suggesties te doen voor een verbeterd en vereenvoudigd Belgisch handelspraktijken- en consumentencontractenrecht. In een eerste deel schetsen de auteurs de harmonisatie van het handelspraktijkenrecht door richtlijnen 2005/29/EG en 2006/114/EG en de omzetting van beide richtlijnen in België en de buurlanden, met bijzondere aandacht voor het lot van de reglementeringen inzake verkooppromoties.
In een tweede deel beschrijven zij de totstandkoming van de WMPC en bespreken zij kritisch de vernieuwde structuur en bepalingen van de WMPC (de definities en de regels over ‘informatie van de markt’, consumentencontracten,
verboden praktijken en handhaving). In een derde deel maken zij kritische bedenkingen bij de open textuur
van het geharmoniseerde handelspraktijkenrecht en stellen zij strategieën voor om uniforme toepassing van de open
verbodsbepalingen te garanderen. Ten slotte staan zij stil bij de plaats van de WMPC in het geheel van het Belgisch
economisch recht.
ISSN: 0772-8050
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for a Common Law of Europe (-)
Research Unit Economic Law - miscellaneous
Faculty of Law, Campus Brussels - miscellaneous
Faculty of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.