ITEM METADATA RECORD
Title: Vallen en ouderen: diagnostische en therapeutische aanpak
Authors: Dejaeger, Eddy ×
Milisen, Koen
Coussement, Joke
Boonen, Steven #
Issue Date: 2010
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:66 issue:13 pages:669-673
Abstract: Vallen komt vaak voor bij ouderen en valincidenten kunnen gepaard gaan met ernstige gevolgen op zowel
fysiek, psychologisch als financieel-economisch vlak. Een val is meestal multifactorieel bepaald en het resultaat
van een samenspel van intrinsieke en extrinsieke factoren, waarbij bij ouderen de intrinsieke overheersen.
Preventie van vallen in de thuissfeer kan daadwerkelijk leiden tot een vermindering van de valincidenten
met 25 tot 39%. Dit resultaat wordt bereikt door een multidisciplinaire aanpak gericht op multipele
risicofactoren waarbij de behandeling wordt afgestemd op het individu. Deze strategie is het meest effectief
bij de hoogrisicogroep, op voorwaarde dat de behandelstrategieën voldoende intensief en ook effectief worden toegepast.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
Gerontology and Geriatrics
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.