ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een monitor voor de sociale economie in Vlaanderen
Authors: Van Opstal, Wim ×
Deraedt, Eva #
Issue Date: 2010
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:20 issue:3 pages:37-50
Abstract: In dit artikel belichten we de belangrijkste elementen voor het opstellen van een monitor voor de sociale economie. Na een methodologische beschrijving van de ontsluiting van administratieve databanken, presenteren we een profielschets van de ondernemingen, de doelgroepmedewerkers en de potentiële doelgroepmedewerkers binnen de sociale inschakelingseconomie. Deze profielschets heeft betrekking op de beschutte en sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven met en zonder dienstencheque erkenning en de werkervaringspromotoren (WEP+). Aangezien onze gegevens betrekking hebben op 2007, was het nog niet mogelijk om een betrouw bare profielschets op te stellen voor de lokale diensteneconomie en voor de activiteitencooperaties.
We besluiten dit artikel met een overzicht van enkele beleidsaanbevelingen, die ertoe zouden kunnen leiden dat de rijkdom aan informatie die aanwezig is in onze talrijke administratieve databanken, ook ontsloten kan worden tot een monitor voor de sociale economie die periodiek en in een verbeterde vorm uitgedraaid kan worden door de Vlaamse overheid.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
Department of Social Work - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
overwerk_2010_3_03.pdf Published 414KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.