ITEM METADATA RECORD
Title: De actieve welvaartsstaat en de werker van het elfde uur. Een internationale vergelijking van grootschalige herintegratieprogramma's voor langdurig werklozen en bijstandscliënten
Authors: Nicaise, Ides # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:1-2 pages:19-28
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.