ITEM METADATA RECORD
Title: De (nog) niet bemiddelbaren: een verloren groep op de Antwerpse arbeidsmarkt?
Authors: Struyven, Ludo
Heylen, Vicky
Van Hemel, Line
Issue Date: 2010
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: Een onderzoek in opdracht van vzw Werk en Economie van de stad Antwerpen in het kader van het samenwerkingsverband stad Antwerpen – OCMW-Antwerpen – VDAB.

Wat verhindert langdurig werkzoekenden en leefloners om terug aan het werk te gaan? Deze vraag dringt zich des te meer op naarmate het activeringsbeleid stoot op een harde kern van ‘moeilijk of (nog) niet bemiddelbaren’. Dit onderzoek voor de stad Antwerpen brengt de uiteenlopende belemmeringen voor activering systematisch in kaart. Hiervoor maken we gebruik van de door consulenten geregistreerde ‘zachte kenmerken’ zoals motivatie, zelfvertrouwen, gezondheid en zorgtaken. Deze gegevens reiken de sleutel aan om tot een omvattende aanpak (het zogenoemde ‘sluitend maatpak’) te komen voor de (nog) niet bemiddelbaren.
ISSN: 0343-2246
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Labour Market
Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
R1337_Niet_bemiddelbaren_antwerpen.pdf Published 1525KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.