ITEM METADATA RECORD
Title: Activering van het zoekgedrag naar werk
Authors: Heylen, Vicky ×
Bollens, Joost #
Issue Date: 2009
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:19 issue:3 pages:87-93
Abstract: Het activerend arbeidsmarktbeleid dat erop gericht is werklozen via training, loonkostensubsidies en andere ondersteuningsmaatregelen (terug) aan het werk te helpen, evolueerde in de meeste Europese landen het laatste decennium meer en meer naar een verhaal van rechten én plichten. De overheid, die middelen investeert in de integratie van personen op de arbeidsmarkt, kan van deze personen een gepaste inzet verwachten. Ook in België is het, weliswaar in tijd, onbeperkte recht op werkloosheidsuitkering, onderhevig aan bepaalde voorwaarden. Zo moet men onvrijwillig werkloos zijn en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Zulke voorwaarden kunnen slechts geïmplementeerd worden, wanneer ze enerzijds opgevolgd worden en wanneer er anderzijds een mogelijkheid tot sanctie voorzien wordt. Met het plan voor de begeleiding en opvolging van werklozen werd in België in 2004 zulk monitorings- en sanctioneringssysteem ingevoerd.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Activering van het zoekgedrag naar werk.pdfmain article Published 203KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.