ITEM METADATA RECORD
Title: Loopbanen in kaart
Authors: Heylen, Vicky # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV issue:2-3 pages:121-124
Abstract: In dit onderzoek worden loopbaangegevens uit de Panel Studie van Belgische Huishoudens (PSBH) bekeken vanuit verschillende oogpunten. Eerst worden loopbanen in het algemeen beschreven. Vervolgens gaan enkele capita selecta in op de volgende vragen: Hoe verloopt de combinatie arbeid en gezin? Wie behoort tot de stille arbeidsreserve en (hoe) kunnen ze geactiveerd worden? Wat is de beste strategie om een vaste baan te verwerven: het volgen van een opleiding dan wel het aannemen van een tijdelijke baan? Tot slot wordt aangegeven in hoeverre de PSBH-databank geschikt is voor het bestuderen van loopbaanvraagstukken.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Labour Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
3-2005-Loopbanen in kaart.pdf Published 76KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.