ITEM METADATA RECORD
Title: Imitatie een complex menselijk gedrag: Imitatie bij kinderen met een typische ontwikkeling en met een autismespectrumstoornis
Authors: Vanvuchelen, Marleen ×
Roeyers, Herbert
De Weerdt, Willy #
Issue Date: Jul-2010
Publisher: ACCO
Series Title: TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie vol:35 issue:3 pages:102-113
Abstract: Imitatief leren is van vitaal belang voor de ontwikkeling van kinderen. Imitatie impliceert dat een waargenomen input vertaald wordt naar een motorische output. Dit is het resultaat van selectie- en correspondentieprocessen. Kinderen imiteren op twee niveaus: action-level en program-level imitatie. De Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) meet de imitatieontwikkeling van kinderen tussen 1 en 4.9 jaar. Met toenemende evidentie wordt aangenomen dat jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) problemen hebben met procedurale en lichaamsimitatie. De klinische bruikbaarheid van een imitatieonderzoek voor de diagnose van ASS op peuter- en kleuterleeftijd wordt toegelicht.
Description: ABSTRACT
Human imitative learning plays a pivotal role in child development. It involves the ability to transform perceptual information into a motor copy. Imitation results from the interaction of selection and correspondence processes. Children’s imitation can be divided in two main levels: action- and program-level imitation. The Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) measures core dimensions of imitation development in children between 1 and 4.9 years of age. A growing body of evidence indicates procedural and bodily imitation problems in children with an autism spectrum disorder (ASD). We address the issue of the clinical utility of imitation assessment to the diagnosis of ASD at preschool age.
ISSN: 0771-9825
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group for Neuromotor Rehabilitation
Department of Rehabilitation Sciences - miscellaneous
Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.