ITEM METADATA RECORD
Title: Vrij dienstenverkeer in de EG en de WTO: een stand van zaken
Authors: Heremans, Tinne ×
De Meester, Bart #
Issue Date: 2009
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:72 pages:770-789
Abstract: Zowel in het recht van de EG als in de WTO wordt de vrijmaking van de handel in diensten gestimuleerd. Deze bijdrage geeft een stand van zaken van deze rechtsregels die niet meer weg te denken zijn uit de Belgische economie. Recente ontwikkelingen in deze domeinen hebben het belang van deze regels alleen maar doen toenemen. Er wordt uiteengezet wat de onderliggende ratio van beide integratieprojecten is en hoe deze evolueert. Ten tweede wordt aandacht besteed aan de toepassing van deze bepalingen op private handelingen. Vervolgens wordt aangegeven hoe het recht van de EG en de WTO het begrip ‘belemmering aan het vrij verkeer’ afbakent. Tenslotte wordt toegelicht in welke mate belemmeringen niettemin kunnen worden gerechtvaardigd.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for International Law
Institute for European Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.