ITEM METADATA RECORD
Title: Knowledge-Driven Management of Feature Interactions in Middleware Configuration (Kennisgebaseerd beheer van interactie problemen in middleware configuratie)
Other Titles: Knowledge-Driven Management of Feature Interactions in Middleware Configuration
Authors: Sanen, Franciscus
Issue Date: 7-Dec-2010
Abstract: Hedendaagse gedistribueerde software toepassingen worden steeds complexer en worden daarom op steeds grotere schaal ontwikkeld en onderhouden. Herbruikbare middleware wordt beschouwd als een van de belangrijkste succesfactoren in de toekomst van gedistribueerde software ontwikkeling. Middleware architecturen zijn inmiddels ge-evalueerd van totaal onbeperkte architecturen via generische componentmodellen en domeinspecifieke architecturen tot zelfs productlijnen. Dergelijke productlijnen bieden typisch een herbruikbare set van software features (core assets) aan van waaruit een middleware systeem kan worden geconfigureerd om aan de behoeften van een bepaalde toepassing te voldoen. Het configureren van een middleware platform uit een set van herbruikbare core assets is een laag-niveau en foutengevoelig proces dat verder wordt gecompliceerd door vele, vaak verborgen, feature interacties die meestal bestaan tussen de verschillende core assets. De term feature interactie verwijst naar een situatie waarin verschillende features elkaar be-invloeden, waardoor het een uitdaging is voor een team van ontwikkelaars om hedendaagse software te begrijpen, onderhouden en aan te passen.In dit proefschrift pleiten we voor een beheersaanpak om feature interacties in de context van middleware-configuratie te behandelen. Meer concreet stellen wij een kennisgebaseerde benadering van het probleem voor: we documenteren feature interacties expliciet op het juiste abstractieniveau, stellen ze als domeinkennis voor en hergebruiken die domeinkennis tenslotte om de kennis over gekende feature interacties te exploiteren tijdens de configuratie van middleware. Door het toevoegen van kennis over feature interacties als een van de core assets in het ontwikkelingsproces is deze kennis beschikbaar en herbruikbaar tijdens het ontwikkelen van een middleware systeem. Onze aanpak stelt ons in staat om complexe feature interacties te specificeren die mogelijks afhangen van de applicatie-context. We kunnen m.a.w. feature interacties modelleren die de traditionele grenzen van het probleem- en oplossingsdomein overschrijden. Bovendien ondersteunt onze aanpak het modelleren van feature interacties die n-ary zijn en die kunnen omgaan met potentieel onvolledige kennis. We hebben onze kennisgebaseerde beheersaanpak gevalideerd in het kader van het configureren van aspect-georienteerde en adaptieve middleware.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:
File Status SizeFormat
phd.pdf Published 2618KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.