ITEM METADATA RECORD
Title: Het verkeerslichtenprobleem
Authors: Deprez, Johan # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der Wis- en Natuurkunde
Series Title: Nieuwe Wiskrant vol:29 issue:3 pages:11-17
Abstract: Wat te doen wanneer je een oranje verkeerslicht nadert? Van die alledaagse vraag wordt onderwijs gemaakt. We geven een antwoord op de vraag, maar maken de lezer ook deelgenoot van het hele proces dat daar aan vooraf ging.
ISSN: 0928-7167
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme in Mathematics
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.