ITEM METADATA RECORD
Title: Preventie van suïcide: Hoe het suïciderisico detecteren en taxeren?
Authors: De Deken, L ×
Van Rossem, E
Pas, L
Van Nuland, Marc #
Issue Date: Apr-2010
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:39 issue:3 pages:121-124
Abstract: Suïcidaliteit is een complex en multifactorieel probleem. Centraal staat een onevenwicht tussen beschermende en risicoverhogende factoren. Dit derde artikel in de reeks over suïcidepreventie wil huisartsen een leidraad bieden om suïcidaliteit bij hun patiënten te detecteren en om het risico op effectief suïcidaal gedrag in te schatten.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
h39_03_08_preventie_van_suicide-web.pdfMAIN ARTICLE Published 460KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.