ITEM METADATA RECORD
Title: Sociaal beleid in ontwikkelingslanden: Anders dan Elders? Op zoek naar de eigenheid van Afrikaanse sociale beschermingsmechanismen
Authors: Verpoorten, Rika # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement, Service des Publications
Series Title: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid vol:52 issue:1 pages:123-154
Abstract: Het afgelopen decennium is de aandacht voor sociale bescherming in ontwikkelingslanden sterk toegenomen, onder meer onder invloed van het academisch debat over de universaliteit van sociale bescherming. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de wijze waarop de specifieke sociale, economische en politieke situatie van Afrikaanse ontwikkelingslanden een uitdaging én een beperking vormt voor de sociale bescherming. In het licht van de specifieke ontwikkelingscontext vragen we ons af of het Westerse welvaartsstaatmodel kan dienen als voorbeeld voor de organisatie van sociale voorzieningen in ontwikkelingslanden. Daarnaast staan we stil bij de eigenheid van Afrikaanse sociale beschermingsmechanismen, die getekend worden door de specifieke sociaal-economische context. We besluiten dat Afrikaanse sociale bescherming een complex samenspel is van verschillende actoren en verschillende vormen van formele en informele sociale bescherming. Vooraleer de ganse bevolking toegang zal hebben tot een minimum van sociale beschermingsmechanismen, moet echter nog een lange weg worden afgelegd.
ISSN: 0775-0234
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
sociaal beleid.pdf Published 8897KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.