ITEM METADATA RECORD
Title: Wanneer is 'goed' ook 'goed genoeg'? Enkele kanttekeningen bij de verwetenschappelijking van de ouder-kindrelatie
Authors: Ramaekers, Stefan * ×
Suissa, Judith * #
Issue Date: Sep-2010
Publisher: Stichting Integratie Gehandicapten
Series Title: Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener vol:19 issue:72 pages:4-21
Abstract: Dit artikel schetst hoe we vandaag over opvoeden en ouderschap denken en spreken. We richten de aandacht op twee aspecten: (1) hoe ons verstaan van opvoeden en ouderschap in de greep is van het discours van de psychologie, en in het bijzonder dat van de ontwikkelingspsychologie, en (2) hoe ons verstaan van opvoeden en ouderschap doortrokken is van de (vermeende) noodzaak van deskundigheid. Die twee staan niet los van elkaar. Samen verwijzen ze naar wat we de verwetenschappelijking van de ouder-kindrelatie noemen. In dat plaatje nemen gedragsproblemen een eigen plaats in. Als onze schets van ‘opvoeden vandaag’ steek houdt, of minstens aannemelijk is, dan wordt misschien ook duidelijk dat de aandacht voor gedragsproblemen eigenlijk niet zo vreemd is, en er in zekere zin zelfs bij hoort. We kunnen gedragsproblemen immers beschouwen als een ‘symptoom’ van onze hedendaagse opvatting over opvoeden en ouderschap. Ze zijn tegelijk een teken van een bepaalde manier van denken en spreken over opvoeden en ouderschap, en versterken die manier van denken en spreken.
ISSN: 0778-6026
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Education, Culture and Society
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2010_Ramaekers & Suissa_Wanneer is goed ook goed genoeg.pdf Published 2894KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.