ITEM METADATA RECORD
Title: De moduleerbaarheid van taal
Other Titles: Een speelse en leerbare taalbeschouwingsmethode voor jonge leerlingen.
Authors: Van Canegem-Ardijns, Ingrid * ×
Van Belle, William * #
Issue Date: 2010
Series Title: Vonk: Tijdschrift van de Vereniging voor Onderwijs in het Nederlands vol:39 issue:5 pages:19-42
ISSN: 0770-2086
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Formal and Computational Linguistics (ComForT), Leuven
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
moduleerbaarheid van taal.pdf Published 135KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.