ITEM METADATA RECORD
Title: Zorg voor patiënten met diabetes type 2. Samenwerking is noodzakelijk!
Authors: Goderis, Geert ×
Borgermans, L
Heyrman, J
Van den Broeke, C
Grol, R
Boland, B
Mathieu, C #
Issue Date: Apr-2010
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:39 issue:3 pages:92-97
Abstract: Dit onderzoek evalueerde de ‘normale’ diabeteszorg in de regio Leuven, voorafgaand aan het kwaliteitsverbeteringsprogramma van het ‘Diabetes Project Leuven’. De resultaten van deze studie pleiten voor een betere integratie van de verschillende zorgniveaus en voor de invoering van een meer gestructureerde en op richtlijnen gebaseerde behandeling van patiënten met diabetes type 2 die nu eigen is aan de diabetescentra.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.