ITEM METADATA RECORD
Title: het baarmoederhalskankeropsporingsbeleid van huisartsen in limburg: een telefonische rondvraag
Authors: Mathei, C ×
Steylaerts, C
Thijs, G
De Jonge, E
Op de Beeck, L
Orye, G
Broeders, G
Cloes, E
Adriaens, B
Lousbergh, Daniƫl
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2009
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde
Abstract: Jaarlijks worden ongeveer 35 invasieve baarmoederhalskankers gediagnosticeerd in Limburg. Daarvan zou 90% kunnen vermeden worden door adequate opsporing en opvolging.
In 2007 werd een representatief staal van de Limburgse huisartsen (N = 301) via een telefonische enquête bevraagd met betrekking tot hun opsporings- en opvolgingsbeleid van baarmoederhalskanker. In tweede instantie werd nagegaan in hoeverre het beleid van de Limburgse huisarts overeenstemt met de bestaande richtlijnen ter zake. Dit onderzoek toont dat vele huisartsen zich niet houden aan de bestaande aanbevelingen, leidend tot een zeer heterogeen screenings- en opvolgingsbeleid betreffende baarmoederhalskanker onder de Limburgse huisartsen. Nochtans is een consequent opsporings- en opvolgingsbeleid een absolute noodzaak wil men komen tot een doeltreffende opportunistisch georganiseerde screening.
ISSN: 0371-683X
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.