ITEM METADATA RECORD
Title: Pulsoxymetrie in de eerste lijn: wat is de meerwaarde?
Authors: Van den Broeck, B ×
Geelen, M
Renier, Walter
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2010
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:36 pages:192-198
Abstract: Pulsoxymetrie kan worden gebruikt in iedere klinische setting waar hypoxemie kan voorkomen. Het biedt een meerwaarde bij een hele reeks acute en chronische pulmonaire en cardiale aandoeningen en is extra nuttig tijdens een huisartsenwacht bij onbekende patiënten met een acuut medisch probleem. Dit artikel beschrijft de toepassingen en beperkingen van pulsoxymetrie, alsook de meerwaarde ervan voor de huisartsenpraktijk
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.