ITEM METADATA RECORD
Title: Gedeeltelijke werkhervatting bij arbeidsongeschikte werknemers op ziekteverzekering in België: een retrospectieve studie
Authors: Depypere, Marc ×
Donceel, Peter #
Issue Date: Apr-2010
Series Title: Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde vol:18 issue:4 pages:151-156
Abstract: In België is voor arbeidsongeschikte werknemers op ziekteverzekering gedeeltelijke werkhervatting onder bepaalde voorwaarden een mogelijke opstap naar volledig herstel. Dit wordt zelfs sedert enkele jaren gepromoot.
Hoewel heel wat arbeidsongeschikte werknemers gebruik maken van die mogelijkheid werd nauwelijks enige evaluatie gemaakt.
Vandaar dit retrospectief onderzoek bij een welbepaalde populatie werknemers (n = 127) tussen 01.01.2007 en 30.06.2007 met een follow-up tot 30.06.2009.
De resultaten geven een idee over de werkhervattingskansen en duur van toegelaten arbeid volgens leeftijd, geslacht, socio-professionele klasse, aanvangsmoment, arbeidsregime en pathologie.
Toegelaten arbeid is in heel wat gevallen een opstap naar volledige werkhervatting. Hoe vroeger hoe meer kans op succes, maar zelfs na méér dan één jaar arbeidsongeschiktheid is er nog kans op volledige professionele reclassering. Soms echter blijft gedeeltelijke werkhervatting het maximum haalbare.
Aanvullend en meer veralgemeend onderzoek en opvolging is aanbevolen. Een strategie naar opstelling en opvolging kan aangewezen zijn zowel voor adviserend geneesheer als RIZIV.
ISSN: 0169-0698
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Environment and Health - miscellaneous
Occupational, Environmental and Insurance Medicine (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.