ITEM METADATA RECORD
Title: Stemde Vlaanderen rechts in 2009?
Authors: Hooghe, Marc # ×
Issue Date: Jun-2010
Publisher: Stichting Gerrit Kreveld
Series Title: Samenleving en Politiek vol:17 issue:6 pages:13-22
Abstract: Ook de afgelopen verkiezingen van 13 juni waren niet zo’n succes voor de progressieve partijen. De SP.a haalde 15,0 procent van de stemmen, een verlies van bijna twee procent. Groen! eindigde op 7,1 procent, een winst van een half procent. Samen haalden de progressieve partijen dus 22 procent van de stemmen, en dat is een van de laagste niveau’s in West-Europa. Op dit ogenblik is het nog te vroeg om al een wetenschappelijk verantwoorde analyse te maken van het kiesgedrag bij de laatste federale verkiezingen. Uit een media-analyse blijkt in elk geval dat de campagne zo goed als volledig beheerst werd door Bart De Wever, terwijl de SP.a en Groen! nauwelijks in het verhaal voorkwamen.
Maar intussen zijn wel al de resultaten bekend van een omvangrijk verkiezingsonderzoek ter gelegenheid van de regionale verkiezingen van juni 2009. Het interuniversitair consortium peilde toen naar de stemmotieven van de Vlaamse bevolking, en de resultaten zijn nu binnen. Ook toen waren de resultaten eigenlijk niet echt bemoedigend voor de progressieve partijen, dus allicht kan de analyse van de resultaten van 2009 nog altijd relevant zijn voor partijen die hun strategie willen herzien.
ISSN: 1372-0740
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Political Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Progressieve partijen final.pdffull text Published 40KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.