ITEM METADATA RECORD
Title: Verborgen prostitutie in Brussel
Authors: Loopmans, Maarten ×
Vermeiren, Karolien #
Issue Date: 2009
Publisher: Stichting Tijdschrift AGORA
Series Title: Agora issue:3 pages:24-25
Abstract: De internationalisering van de prostitutiebranche in West-Europa kreeg het laatste decennium veel aandacht. Mensenhandel, de instroom van jonge meisjes en jongens uit Oost-Europa en de rest van de wereld, en de ermee gepaard gaande uitbuiting en verruwing van het rosse nachtleven haalden regelmatig de koppen van West-europese kranten. Zelden werd echter aandacht geschonken aan de effecten van de internationalisering van de andere kant van de markt: de vraagzijde. In dit stuk bekijken we hoe de groei van Brussel als internationale dienstenstad de afgelopen jaren een nieuwe afzetmarkt, en zo ook een nieuwe geografie, van de prostitutie creëerde.
ISSN: 1380-6319
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
BrusselML.docxworking paper Published 18KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.