ITEM METADATA RECORD
Title: Vernieuwingen in het vraagstukkenonderwijs: uitdagingen en moeilijkheden
Authors: Depaepe, Fien ×
De Corte, Erik
Verschaffel, Lieven #
Issue Date: 2010
Publisher: SDU Uitgevers
Series Title: Advies & Educatie vol:27 issue:4 pages:11-13
Abstract: Als reactie op het tekortschieten van het traditionele wiskundeonderwijs is er een vernieuwingsbeweging ontstaan die in het onderwijs de nadruk legt op het verwerven van hogere orde oplossingsvaardigheden, het gebruik van realistische situaties en het creëren van een alternatieve klascultuur. Een onderzoek door het Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie van de Katholieke Universiteit Leuven naar de effecten van deze nieuwe aanpak wijst uit dat de visie van de vernieuwingsbeweging slechts gedeeltelijk ingang heeft gevonden in de klaspraktijk.
ISSN: 1876-2042
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.