ITEM METADATA RECORD
Title: Klein moet anders: vakbond en KMO
Authors: De Weerdt, Yves
Van Gyes, Guy
Issue Date: 2009
Publisher: ASP (Academic & Scientific Publishers)
Host Document: Solidariteit in beweging. Perspectieven voor de vakbond van morgen pages:216-229
Abstract: Het debat over de plaats en de rol van een vakbonds- of werknemersvertegenwoordiging in KMO’s gaat al geruime tijd mee in België. Aangespoord door een Europese informatie- en consultatierichtlijn, bereikten de sociale partners een raamcompromis over de vertegenwoordiging in KMO's. Dit compromis moet tegen 2010 echter nog verder uitgewerkt worden. Het debat is dan ook nog niet voorbij. Om de discussie te stofferen en te richten, schetsen de auteurs in dit hoofdstuk een aantal empirisch onderbouwde argumenten inzake de vertegenwoordiging in KMO's. Vooreerst betogen ze dat de werknemer in de KMO een aparte aandacht verdiend (met de nadruk op ‘apart’). Vervolgens houden ze vanuit hun onderzoek enkele cruciale argumenten die door de Belgische werkgeverszijde worden geopperd om een vakbond in kleine ondernemingen als overbodig en onnuttig te beschouwen, kritisch tegen het licht. Op basis van deze inzichten schetsen de auteurs in de conclusie enkele mogelijke krachtlijnen voor een KMO-specifieke vakbondsaandacht.
ISBN: 978 90 5487 552 9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.