ITEM METADATA RECORD
Title: De Belgische syndicale legitimiteit: nergens beter dan thuis?
Authors: Van Gyes, Guy
Issue Date: 2009
Publisher: ASP (Academic & Scientific Publishers)
Host Document: Solidariteit in beweging. Perspectieven voor de vakbond van morgen pages:45-57
Abstract: In dit hoofdstuk gaat de auteur in op het syndicale legitimiteitsvraagstuk. Hij doet dit evenwel niet op een normatieve wijze, maar door empirisch na te gaan in hoeverre de Belgische vakbonden nog steeds op de nodige steun kunnen rekenen van hun doelgroep (de werknemers). Vervolgens gaat hij in op mogelijke verklaringen voor deze blijvende steun en schetst daarbij een aantal mogelijke uitdagingen en gevaren.
ISBN: 978 90 5487 552 9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
belgische.pdf Published 1270KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.