ITEM METADATA RECORD
Title: Enige bedenkingen bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken naar aanleiding van de instemming door België met het Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag van 20 april 1959
Authors: Van Daele, Dirk # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Politeia
Series Title: Vigiles: Tijdschrift voor Politierecht vol:16 issue:2 pages:49-54
ISSN: 1371-9483
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.