ITEM METADATA RECORD
Title: Methodologie voor modellering van hydrologische extremen
Authors: Willems, Patrick # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Nederlandse Hydrologische Vereniging
Series Title: Stromingen vol:Jaargang 2009 issue:Kwartaal 4 pages:26-41
Abstract: De methodologie die hier wordt voorgesteld, beoogt neerslaginvoer te produceren die kan om hydrologische extremen te analyseren in hydrodynamische riviermodellen. Met hydrologische extremen worden extreem hoge of lage rivierafvoeren bedoeld, die aan de basis liggen van overstromingen en laagwaterproblemen, of aan extreme waterkwaliteitssituaties langs de waterloop zoals
overschrijding van waterkwaliteitsnormen. De methode combineert hydrologische modellering met statistisch tijdreeksrekenen.
ISSN: 1382-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Department of Civil Engineering - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Stromingen2009.pdfartikel pdf Published 1131KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.