ITEM METADATA RECORD
Title: Toekomstverkenningen: mythes ontleden en mogelijkheden voor Vlaanderen ontdekken
Authors: FobĂ©, Ellen ×
Kuhk, Annette
Brans, Marleen #
Issue Date: 23-Aug-2010
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:15 issue:3 pages:41-52
Abstract: In deze bijdrage volgt een bespreking van enkele aspecten die tijdens een workshop over toekomstverkenningen op het Politicologenetmaal 2010 aan bod kwamen. Er wordt onder meer ingegaan op de ontwikkeling van toekomstverkenningen, op de mogelijke betekenis ervan voor het beleid, maar ook op een aantal verwachtingen die toekomstverkenningen zeker niet kunnen inlossen, vandaar de term ‘mythes’. Op deze wijze voorzien we beleidsactoren (meer) vertrouwd te maken met toekomstverkenningen op zich en trachten we het debat omtrent de relevantie van de inzet van deze specifieke instrumenten in het beleid te stimuleren. De bijdrage is ontwikkeld als gezamenlijke reflectie door medewerkers van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen en het Steunpunt Ruimte en Wonen, gezien bij beiden onderzoek gevoerd wordt naar de mogelijke inzet van toekomstverkenningen in het beleid.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
Department of Architecture - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
toekomst.pdf Published 4278KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.