ITEM METADATA RECORD
Title: Kwaliteitspercepties van studenten: de rol van onderzoeksintegratie [Quality perceptions: The role of research integration]
Authors: Verburgh, An ×
Elen, Jan
Clarebout, Geraldine #
Issue Date: 2010
Series Title: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs vol:28 issue:1 pages:21-30
Abstract: Er is een maatschappelijk pleidooi voor het versterken van de integratie van onderzoek in het onderwijs. Onderzoek naar de mate van onderzoeksintegratie en het effect ervan op de onderwijskwaliteit is evenwel schaars (Verburgh, Elen, & Lindblom-Yllänne, 2007).
Conform de aanbeveling van Hattie en Marsh (1996), brengt dit onderzoek de mate van gepercipieerde integratie van onderzoek in onderwijs in kaart en relateert dit aan de
gepercipieerde kwaliteit van de leeromgeving. Tevens wordt nagegaan of discipline, ervaring in het hoger onderwijs en bewustzijn van onderzoek aan de universiteit in het algemeen en van de eigen docenten in het bijzonder een impact heeft op de gepercipieerde kwaliteit van de leeromge-ving.Uit een onderzoek onder 1072 eerste- en derdejaars bachelorstudenten uit vier disciplines aan de K.U.Leuven blijkt een significante impact van onderzoeksintegratie, discipline en ervaring in het hoger onderwijs op de geperci-pieerde onderwijskwaliteit.
ISSN: 0168-1095
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Faculty of Psychology and Educational Sciences, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
TvHO 2010-1 Verburgh e a 750 Onderzoeksintegratie_100209.pdf Published 89KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.