ITEM METADATA RECORD
Title: Doeltreffendheid van antidepressiva in vraag gesteld: (on)terecht?
Authors: De Fruyt, J. ×
Sienaert, Pascal
Demyttenaere, Koen #
Issue Date: 2009
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:65 issue:17 pages:768-775
Abstract: In een recente meta-analyse werd de doeltreffendheid van antidepressiva in de behandeling van patiënten met een depressieve stoornis ernstig in vraag gesteld. Antidepressiva bleken enkel in de subpopulatie van meest ernstig depressieve patiënten klinisch significant doeltreffender dan placebo.
Deze publicatie veroorzaakte veel deining in de wetenschappelijke en de populaire pers. Indien correct, hebben deze resultaten grote implicaties voor de behandeling van depressieve patiënten en dienen de bestaande aanbevelingen grondig te worden aangepast. Een correcte en meer genuanceerde lezing van deze meta-analyse levert hiervoor echter geen argumenten, maar wijst vooral op de complexiteit van doeltreffendheidsonderzoek en het psychiatrische beslissingsmodel, o.a. onderscheid tussen statistische en klinische significantie, onderscheid tussen patiënten die aan studies deelnemen en klinische patiëntenpopulatie, problematiek van de placeborespons en meetbaarheid van de psychische realiteit, combinatie van "evidence-based" en "value-based" psychiatrie. Tot slot wijzen deze meta-analyse en het ontstane debat hieromtrent op het belang van een volledige en genuanceerde informatieverstrekking.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.